Adm. Finques

Administració de Finques

Cada dia més, l'administració d'un edifici és una feina més complexa, que requereix la intervenció de professionals epecialitzats que prestin els seus serveis a les comunitats, estalviant així una ingrata feina al president o als veins responsables. També l'administrador és un mitjancer per resoldre conflictes entre la comunitat i els mateixos copropietaris.

Entre els serveis que els oferim estan:

LLOGUER
(Propietat Vertical)
• Tenir cura del seu lloguer.
• Obtenció d'informes de l'arrendament.
• Obtenció de la cèdula d'habitabilitat.
• Obtenció dels butlletins de subministrament de serveis.
• Formalització del contracte.
• Registre i visat del contracte.
• Cobrament de rendes mensuals.
• Actualització de les rendes de lloguer.

COMUNITATS DE PROPIETARIS
(Propietat Horitzontal)
• Vetllar pel bon règim de l'edifici.
• Vetllar per les instal·lacions i serveis.
• Preparar el pla de despeses previsibles.
• Proposar els mitjans necessàris per fer front al pla de despeses.
• Afrontar les mesures urgents.
• Fer els cobraments i pagaments necessàris.
• Custodiar la documentació de la comunitat.

Aquest es el símbol que garanteix la nostra professionalitat.

 
 
Oficina d'Administració de Finques On-Line

Sol·licitud d'acta

Este sitio web puede usar cookies.
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento puedes desactivar o cambiar la configuración de tu navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que estás de acuerdo con el uso de las cookies.

De acuerdo, lo entiendo o Más información
Información de cookies
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento puedes desactivar o cambiar la configuración de tu navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que estás de acuerdo con el uso de las cookies.
De acuerdo, lo entiendo